Wednesday, February 10, 2010

this is a really kool shirt...if you go to(ruggednraw.com)u can cop 1....just click on store,,,weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeew,,and it looks great in the snow...

rugged n raw tee from Alexie Figueroa on Vimeo.

1 comment: